Shaolin Gao Can Mun Nam Pai Chuan Kung Fu
Master Quek Heng Choon in kung fu uniform
Master Quek Heng Choon
Master Quek Heng Choon smiling

Videos of Master Quek

Video of Master Quek teaching Sifu Gary O'Sullivan outside his home in KL Malaysia 2001